Kontakty

 
 
TexColor stavební, s.r.o.
Vráto 87, 370 01 České Budějovice
IČ: 017 25 947
DIČ: CZ01725947
ID datové schránky: 2jqu7td
 
jednatel společnosti:
Ing. Ondřej Hačka
tel.: 777 281 152
 
autorizovaný stavbyvedoucí:
Vladimír Zunt
tel.: 777 281 154
 
stavbyvedoucí:
Petr Kolář
tel.: 777 281 157
 
míchací centrum omítek a barev:
Mgr. Vladimír Primus
tel.: 775 407 774
 
hlavní ekonomka a účetní:
Ing. Eva Bicanová
tel.: 725 053 784
 
příprava a fakturace:
Ing. Tereza Večeřová
tel.: 773 740 246